Sorteren volgens VLAREMA - Transparante vuilniszakken

15/02/2023

Sinds 01 Januari 2023 dient elk bedrijf ( van éénmanszaak tot multinational) te sorteren volgens het VLAREMA!

Maar wat betekend dit nu concreet? Hierbij de nodige uitleg :

Wat is VLAREMA?

In Vlaanderen gebruiken we met z’n allen heel wat materialen, energie en grondstoffen – die steeds schaarser, en dus duurder, worden. Om dit om te buigen, en de kringlopen terug te kunnen sluiten, moeten we efficiënter produceren, gebruiken en verbruiken. Daarom is elk bedrijf en elke organisatie in Vlaanderen wettelijk verplicht om bedrijfsafval te sorteren volgens de 25 verplichte afvalstromen, het ‘Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen’.

Het reglement is opgelegd door de OVAM– de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij – en beschrijft hoe bedrijven hun afval in de juiste afvalcontainer moeten sorteren en laten ophalen door een erkend inzamelaar

Vanaf 1 januari 2023 wordt afval enkel nog opgehaald in transparante zakken. Dit maakt het mogelijk voor de afvalophalers om de afvalstroom te controleren op non-conformiteiten. In het geval van een foutieve sortering kan de ophaler de betreffende lading weigeren of de voortvloeiende meerkost voor de inzameling en de verwerking aanrekenen aan de klant.

Deze 25 afvalstromen moet u sorteren en apart aanbieden:

 1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 2. Glasafval
 3. Papier- en kartonafval
 4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 5. Groenafval
 6. Textielafval
 7. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 8. Afvalbanden
 9. Puin
 10. Afgewerkte olie
 11. Gevaarlijke afvalstoffen
 12. Asbestcementhoudende afvalstoffen
 13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 14. Afval landbouwfolies
 15. Afgedankte batterijen en accu’s
 16. Houtafval
 17. Metaalafval
 18. Pmd-afval
 19. Afgedankte matrassen
 20. Recycleerbare harde kunststoffen
 21. Geëxpandeerd polystyreen
 22. Folies
 23. Keukenafval en etensresten (swill)
 24. Levensmiddelen
 25. Niet-transparante zakken


Zorg jij binnen je bedrijf ook voor een duidelijk sorteersysteem? Dit met de juiste vuilnisbak?

Heb je verder nog bijkomende vragen? Neem gerust contact op, we helpen je graag verder!

Webshop powered by Marcando